מה למדתי מחנוכה

בגמרא מופיעה מחלוקת מעניינת בין בית שמאי לבית הלל בהקשר של הדרך שבה צריך להדליק את נרות חנוכה,...

Read More