מה למדתי מחנוכה

בגמרא מופיעה מחלוקת מעניינת בין בית שמאי לבית הלל לגבי הדרך שבה צריך להדליק את נרות חנוכה. אפשר...

Read More