סוכרייה לפרשת צו | טוב להודות

אחד מסוגי הקרבנות בבית המקדש היה קרבן תודה, אותו הביא מי שרצה להודות לה' על דבר מיוחד שאירע לו. מעניין שחכמינו אמרו ש"כל הקרבנות בטלים לעתיד לבוא חוץ מקרבן תודה". מה מיוחד בו כל כך? האמונה היהודית אומרת שכל מה שקורה...

Read More