יום אחד, בעת שהלך ברחוב, עצרה בפתאומיות המרכבה של המלך ליד רבי יהונתן אייבשיץ.
רבי יהונתן, קרא המלך בהתעניינות, לאן אתה הולך?
השיב רבי יהונתן: לא יודע!
המלך כעס על התשובה המזלזלת, ומיד ציווה לאסור את הרב. כעבור זמן מה שככה חמת המלך. הוא ביקש שיוציאו את רבי יהונתן מבית האסורים ויביאו אותו לפניו.
למה לא ענית לי בדרך כבוד? שאל המלך. למה לא אמרת לי לאן אתה הולך?
רבי יהונתן השיב, אדוני המלך, דווקא השבתי לך תשובה כהלכה. האדם באמת לא יודע לאן יגיע. הנה, אני רציתי להגיע לבית המדרש, ולבסוף הגעתי לבית האסורים…

בפרשתנו המרגלים מפחידים את עם ישראל בסיפורי אימה על ארץ כנען ואומרים שהיא ארץ אוכלת יושביה. המפרשים שואלים, למה הם עושים זאת? מדוע הם לא רוצים להיכנס לארץ, והרי היא גם ארץ זבת חלב ודבש?

התשובה היא שהם עוד לא הבינו את המהות של ארץ כנען. כנען – מלשון הכנעה. זו ארץ שתובעת מאיתנו להיכנע, לשחרר את הרצון שלי מפני הרצון האלוקי. למרות שהמרגלים יצאו ממצרים וראו את הניסים הגדולים, הם רצו לנהל את העניינים בעצמם. בסך הכל היה להם סדר יום נהדר במדבר: בבוקר אוספים את המן, אח"כ לומדים תורה, נחים בצהרים. לא צריכים לעבוד, לא לעמול.
מסתבר שהקב"ה לא רוצה שנחיה חיים כאלה. הוא רוצה אותנו בארץ כנען, שניכנע לאמת שהכל ממנו יתברך.

ר' אשר היה אומר: הקב"ה ברא את האדם עם חסרונות גדולים, שהוא יחשוב שהוא עושה והוא פועל והוא בעל הבית על עצמו ועל הבריאה. אבל האמת הפוכה. כמו שאומרים בימים הנוראים: וידע כל פעול כי אתה פעלתו, ויבין כל יצור כי אתה יצרתו. ובמקום זה האדם מבין את ההיפך, שהוא היצרן והוא העושה הבלעדי. זה מה שנקרא גאווה.
לכן ה' ברא לנו גם את היאוש, שכשלא הולך לאדם מיד הוא מרגיש אפס, כשלון, לא יוצלח וכו'. אבל האמת היא שאת הכישלון ה' מביא כדי להכניע את הגאווה, שהאדם יידע שהוא אין ואפס וכל מה שהוא מצליח לעשות זה רק מה' יתברך ואין עוד מלבדו. כי לא רק את הכישלונות הוא מביא, גם את ההצלחות.

דווקא בקושי, בכשלון, אנחנו יכולים לפגוש באמת את ה'. שם אנחנו מקבלים תמונה של מי אנחנו באמת. ואז אם במקום לברוח מהאמת, נקבל אותה בשמחה, אם ניכנס לארץ כנען כל הזמן, לא רק כשאנחנו שבורים ומדוכאים אלא גם כשהולך לנו נזכור שהכל ממנו, שאפילו את היד אנחנו לא יכולים להזיז בלעדיו, נזכה לחיות חיים שלמים של אמונה עם ה' יתברך בכל רגע ורגע.

שבת שלום
דרור יהב

 

להצטרפות לסוכרייה לשבת:

https://chat.whatsapp.com/H4hGYrecFWn2xSpy6uznl1

 

Print Friendly, PDF & Email