שאלה: איך מדען אומר למדענית שהוא אוהב אותה?
תשובה: מציע לה ניסויים…

בשנים האחרונות מקבל נושא המגדר מקום בולט בתאוריות ובדיונים חברתיים. אחד הרעיונות המרתקים בתורה בהקשר של גבריות ונשיות קשור לפסוק תמים למדי שמופיע בפרשת השבוע.
החלק האחרון של פרשת פנחס מפרט באריכות את הקורבנות השונים שהובאו במקדש בשבתות ובמועדים. אחד מקורבנות ראש חודש הוא "ושעיר עזים אחד חטאת לה' ". בדרך כלל קורבנות חטאת מובאים על חטא של אדם; ואילו כאן נאמר "חטאת לה'". האם יתכן שה' חטא?!
חז"ל מסבירים זאת במדרש המכונה 'מדרש השמש והירח' (מסכת חולין דף ס). על פי המדרש, השמש והירח נבראו שווים בגודלם, שהרי נאמר "ויברא אלוהים את שני המאורות הגדולים", אולם בהמשך הם מתוארים כ"מאור גדול" ו"מאור קטן". הסיבה לכך היא רעיון שהציעה הלבנה לפני אלוהים: אין זה מתאים ששני מלכים ישתמשו בכתר אחד. רצוי לתת את התואר רק לאחד מהם. הלבנה, שקיוותה שהיא תזכה לשמש בכתר, הופתעה מתגובתו של ה' שאמר לה למעט את עצמה, כלומר שהיא תהפוך למאור הקטן. ואכן ללבנה אין אור משל עצמה – היא רק מחזירה את האור שהיא מקבלת מהשמש. הלבנה נעלבה, הרי הרעיון המוצלח היה שלה, וגם לאחר נסיונות רבים מצד ה' לפייסה לא התרצתה. לבסוף, אומר המדרש, ביקש ה' מעם ישראל להביא עבורו קרבן חטאת מדי ראש חודש, ככפרה על כך שהקטין את הלבנה (שעל פיה נקבעים החודשים).

הפסוק תמוה, המדרש תמוה לא פחות. מה רצו חז"ל לומר לנו?
חכמי הסוד ראו במדרש זה משל על הגבריות והנשיות בעולם. בעולם העתיק, הגבריות נמשלה לשמש, ואילו הנשיות – ללבנה. הלבנה כביכול מקבלת את אורה מהשמש, כלומר – תלויה בכוחו של האיש, שמרעיף עליה ודואג לה. אולם חכמי הסוד לא ראו בכך מציאות נצחית. להיפך: זוהי מציאות חסרה, שכן הקול הנשי היחודי חסר מהעולם. ול זה – השכינה, הלבנה, הנשיות – מוכרח להתבטא ואף להוביל, כחלק מתהליך התיקון שהעולם עובר.
חשוב להדגיש שאין מדובר בשוויון נוסח ארגונים ליברליים של ימינו, הדורשים זהות מלאה ומתעלמים מהבדלים מגדריים וביולוגיים. היהדות לעומת זאת מציעה מבט מפוכח, שבו גם לנשיות וגם לגבריות יש תכונות יחודיות ושונות, ומאמינה כי העולם יגיע לשלמות רק כאשר כוחות אלה יפותחו במלואם, כפי שהם. יתרה מכך, תורת האר"י מאמינה כי הגאולה תלויה במצב בו יתקיים הפסוק "אשת חיל עטרת בעלה", כלומר שהנשיות תבטא מציאות גבוהה יותר (=עטרת, כתר) מהגבריות. אך לשם כך יש לברר מה היא, למצוא את היחוד שבה ואת האופן שבו היא יכולה למלא את חסרון העולם. במקום להפוך נשים לגברים וגברים לנשים, תורת הסוד קוראת לנשיות למצוא את קולה היחודי, כך שהיא תפרה את הקולות הגבריים שזקוקים לה כל כך.
שבת שלום
דרור יהב

מעניין אתכם? תוכלו למצוא ביוטיוב סדרת פודקסטים קצרים (5 דק' ביום) שהקלטתי בנושא גבריות ונשיות לאור תורת הקבלה.

רוצים לקבל סוכרייה לשבת בווטסאפ כל שבוע? הצטרפו עכשיו.

Print Friendly, PDF & Email