בשנת 1937 התכנסה מטעם ממשלת בריטניה ועדת פיל, שנועדה לגבש פתרון למצב המתוח שבין היהודים וערבים בפלסטינה. מנהיגי בציונות העידו בפני הוועדה וביניהם גם בן גוריון. כשאחד מחברי הוועדה העיר שהמנדט הוא ה"בייבל", התנ"ך של הציונות, ענה בן גוריון בהברקה הידועה השמורה רק לקופירייטרים גדולים, "לא המנדט הוא התנ"ך שלנו, להיפך – התנ"ך הוא המנדט שלנו!"
אם התנ"ך הוא הזכות החוקית והמוסרית שלנו לחיות בארץ אבותינו, שווה לראות מה כתוב בו…

בפרשת השבוע מסופר על מיני החיות, העופות, הדגים והחגבים הטהורים המותרים באכילה, ולהבדיל, המינים הטמאים.
אחרי תיאור ארוך של מיני ומאפייני החיות, מסתיימת הפרשה במילים "אל תשקצו את נפשותיכם בכל השרץ השורץ ולא תטמאו בהם ונטמתם בם. כי אני ה' אלוהיכם, והתקדשתם והייתם קדושים כי קדוש אני… כי אני ה' המעלה אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוהים, והייתם קדושים כי קדוש אני".

המילה קדוש חוזרת על עצמה שוב ושוב, אף על פי שהיא לכאורה נוגעת יותר לבית הכנסת ופחות לאוכל. או שלא?

זהו, שלא. תורת ישראל מלמדת ששהייתנו בארץ, בניגוד לכל עם אחר, איננה 'כארט בלאנש', כרטיס פתוח לנצח. היא תלויה במעשינו. התכלית שלשמה ברא אותנו אלוהים נאמרה במפורש, "עם זו יצרתי לי, תהילתי יספרו". אנו מספרים את תהילתו של ה' לא רק בשיר ושבח בתפילה והלל, אלא באמצעות חיינו. אלה הם חיים מיוחדים במינם משום שהם מוכוונים על ידי דבר ה'. אלוהים מעוניין שנהיה שותפיו לטיפוח הבריאה, אך גם נתן לנו קווים מנחים שישמרו עלינו כך שלא נסטה מן התכנית.

אינספור פעמים מדגישה התורה, ה'מנדט' שלנו, שקיום רצונו של אלוהים הוא הבסיס לחוזקו ועוצמתו של עם ישראל. אחד המדרשים מסביר את הקשר בפסוקים שהבאנו קודם בין אזכור יציאת מצרים לדיני האכילה: "כי אני ה' המעלה אתכם – על מנת שתקבלו מצוותי העליתי אתכם…"

הסטטיסטיקה מוכיחה שרוב היהודים בישראל מקפידים על אוכל כשר. רוב המרכולים מוכרים רק אוכל כשר, גם רוב המסעדות. לפעמים זה נראה כמו הקפדה קנטרנית וחסרת ערך שלא מאפשרת לבנות מכל תענוגי עולם. אבל כדאי לזכור שזה מה שעושה אותנו מיוחדים ושומר עלינו כאן…

שבת שלום
דרור יהב

https://YouTube.com/eCIQNurD5hg

רוצים להצטרף?
https://chat.whatsapp.com/H4hGYrecFWn2xSpy6uznl1

Print Friendly, PDF & Email