בגבעת הקפיטול בוושינגטון ניצבים פסליהם של 26 גדולי המנהיגים בתולדות האנושות, ובמקום המכובד ביותר ניצב פסלו של משה רבנו. מה הפך את משה לגדול המנהיגים בהיסטוריה?

פרשת שמות חושפת טפח מהביוגרפיה המיוחדת שלו. לאחר שנולד לאם עבריה וגדל בארמון פרעה, משה מחפש קשר עם בני עמו. "ויגדל משה ויצא אל אחיו". מסביר ה'תפארת שלמה', הרבי מרדומסק, מה פירוש ויגדל משה?
גדולתו הייתה שהוא יצא אל אחיו… היה אכפת לו מהם, למרות שהם שונים ממנו. והוא ראה בהם אחים למרות כל המחלוקות.
בפעם הראשונה הוא מציל יהודי מיד שוטר מצרי שמכה אותו. אולם בפעם השנייה כשהוא רואה שני עברים ניצים, הוא אומר "רשע למה תכה רעך?", כאן לא נזכר שהוא קרא להם אחים. הם מאיימים שילשינו עליו לשלטונות על הרג השוטר המצרי.
להיפך, "ויאמר משה, אכן נודע הדבר", עד כה לא הבנתי למה מגיע לעם ישראל כזה שיעבוד קשה וארוך? והנה נודע הדבר – עכשיו הבנתי למה מגיע להם כזה סבל, בגלל שיש בהם מלשינים, שנאת חינם…
ורק בגלל המחשבה הזו שגרמה לפירוד בינו ובין אחיו הוא חב חובת גלות ונאלץ לברוח למדיין למשך שנים רבות.
רק לאחר זמן רב ואחרי ההתגלות בסנה הבוער משה חווה התעוררות ואומר "אלכה ואשובה אל אחי אשר במצרים", הוא שב וקורא להם אחים ולמעשה חוזר בתשובה על דבריו הקודמים. וכמו שאומר 'תפארת שלמה' – "שהיה מתחרט על הימים אשר עברו עד כה שהתקרר אצלו האהבה והאחווה מבני ישראל, עתה אשובה אל האהבה הישנה שהיתה לי אז במצרים". כלומר, רק בזכות אותה חזרה בתשובה של משה על הלשון הרע שהוציא על עם ישראל הוא יכל לשוב למצרים, ומזה כידוע באה הגאולה והישועה לעם ישראל.

נשאלת השאלה וכי משה לא צדק? הרי באמת היו רשעים ומלשינים ואומרי לשון הרע בעם ישראל, אז למה הוא נענש על שאמר אמת?
ומכאן אתה למד שבכל מה שקשור ללשון הרע ולקטרוג על עם ישראל, אין מחילה. אפילו אם אתה צודק, אפילו אם יש לך סיבה טובה – עצם הדיבור הרע, ואפילו מחשבה רעה, מחלישים אותנו.

בימים אלה יותר מתמיד
היצר הרע אורב בחוץ, הוא כל כך אוהב את הוויכוחים, המריבות ושנאת החינם שגורמים להתקררות האהבה בין בני ישראל. ובאמת, כל הטענות מוצדקות, לכל אחד יש שכנוע מלא באמת שלו ולמה האחר טועה, וזה רק מחזק את היצר הרע לעוד ועוד קטרוג… ובימים האלה צריך להיזהר מאוד מכל דיבור רע על עם ישראל, על כל יהודי ויהודיה, ואפילו על מחשבה רעה ומחלישה. ורק להתחזק באהבה ובהיפך שנאת חינם. כי המציאות כולה מגיבה למחשבות ולדיבורים ולמעשים שלנו, ואם אנחנו נהיה בתודעה של אהבת חינם – הגאולה בוא תבוא. ובעזרת השם, כמו שה' גאל אותנו ממצרים כך נזכה להיגאל בקרוב ממש.

שבת שלום
דרור יהב

להצטרפות לסוכרייה לשבת:https://chat.whatsapp.com/KuCWvvS7D7f0Z0sCPKcMwO

Print Friendly, PDF & Email