אחת הסוגיות הסוערות בדורנו היא שאלת הצמחונות – האם כדאי ומותר לאכול בשר? מבלי להיכנס לשאלות מוסריות ובריאותיות, ננסה לבחון מה חושבת על כך התורה מבחינה רוחנית.

כל זמן שבני ישראל היו במדבר הם ניזונו מן המן, אותו לחם מן השמיים שנספג באיברים. חכמינו מציינים כי במן היו כל הטעמים, אולם לא היתה כל תאווה לאוכלו. הבשר היחיד שנאכל היה בשר קדשים – אותם קרבנות שהוקרבו על המזבח. אם אדם רצה לאכול בשר היה מביא אותו אל המשכן, ושם מקריב את חלקו כל המזבח. בכך הפך הבשר לקדשים.
בפרשתנו מוסיפה התורה כי בארץ יהיה מותר לאכול גם "בשר תאוה", כלומר בשר חולין שאין בו קדושה (כמו הבשר שאנו אוכלים בזמננו). אחד ההסברים לכך הוא שבמדבר המשכן היה קרוב וזמין לכל אדם, ואילו בארץ המקדש נמצא בירושלים ולא כל אדם יכול להגיע אליה בקלות.

למעשה נחלקו חכמים בשאלה למה בדיוק התכוונה התורה. רבי ישמעאל סבור כי אכן כוונת התורה היתה להתיר לאכול את אותו בשר חולין שנאסר על בני ישראל במדבר. אולם רבי עקיבא חולק עליו, וסובר שבעוד שבמדבר יכלו בני ישראל לאכול בשר גם ללא שחיטה, כעת משיכנסו לארץ מחייבת התורה לאכול רק בשר כשר שנשחט כהלכה.

המחלוקת מלמדת כמה דברים: ראשית, אין עוררין על כך שאכילת בשר נגועה בתאווה שמפעילה את הנפש, ומעוררת יצר קמאי הטמון בלב האדם. ובכל זאת, אין התורה דורשת מהאדם להתנזר מאכילת בשר בשל כך. נהפוך הוא – האדם כיצור תבוני ובעל נשמה יכול, בניגוד לכל בעלי החיים, הצומח והדומם, לכוון את מעשיו לתכלית רוחנית נשגבת. למעשה אין זו רק יכולת – הוא מתבקש ואף נדרש לעשות זאת.

עבודה רוחנית זו מכונה בתורת הקבלה והחסידות בשם 'עבודת הבירורים', שבמהלכה נשאר האדם במגע עם צרכיו הגופניים אך משתמש בהם רק לשם סיפוק תכלית גבוהה. במצב המתוקן הוא צורך רק את מה שנדרש לו ("צדיק אוכל לשובע נפשו"), ללא התלהבות והתלהטות יתרה מדברים שאינם בקדושה. יחד עם זאת, הוא יודע שבאותם יצרים קיים פוטנציאל להתעלות מעלה מעלה אם ישתמש בהם בצורה מתוקנת, תחת שליטה ובקרה ולתכלית ראויה.

בהקשר של אכילת בשר, התורה רואה בו דבר רצוי במידה מסוימת כשהוא נעשה באופן המדויק – לאכול בשר "לשם שמיים", ולמעלה מזה – באופן של "בכל דרכיך דעהו". אם אין זה כך, זו עלולה להיות סתם חזירות ואז באמת ראוי להימנע מכך.
תחשבו על זה ב'על האש' הבא…

https://youtu.be/jqPp0knssOg

להצטרפות לסוכרייה לשבת:
https://chat.whatsapp.com/H4hGYrecFWn2xSpy6uznl1

Print Friendly, PDF & Email