עוד אנו מזועזעים מפרשת 'מלון הים האדום' באילת, והארץ שוצפת וגועשת מחאות והפגנות. נגד המנותקים, נגד לוקחי השוחד, נגד הרמאים והשקרנים, נגד המתעללים והאנסים. וכמובן, לדברים יש קשר גם לפרשת השבוע…

במרכז הפרשה נמצא טקס לאומי עתיק שהתרחש עם הכניסה לארץ: חצי מהעם עומדים על הר גריזים, והחצי השני על הר עיבל. משה אומר חטא מסוים בקול רם – ואז חצי מהעם מקלל את מי שנוהג כך, והחצי השני מברך את מי שאינו נוהג כך.
כך למשל אומר משה "ארור האיש אשר יעשה פסל ומסכה… וענו כל העם ואמרו אמן. ארור מקלה אביו ואמו… ארור משגה עיוור בדרך…. ארור מטה משפט גר יתום ואלמנה… ואמר כל העם אמן". (במקביל החצי השני אמרו 'ברוך' על מי שלא מתנהג כך).

הרש"ר הירש, רב חשוב בגרמניה לפני כ-150 שנה, ציין שכל ה'ארורים' הנזכרים כאן הם אנשים מושחתים מבחינה מוסרית וחברתית, ששומרים על מראית עין של חוקיות כלפי חוץ. מדברים בהתלהבות על עזרה לזולת, אך לא נוקפים אצבע. שומרים על שמם כאנשים ישרים, אך מנצלים את הזולת כדי להשיג תועלת לעצמם באין רואים. מכניעים את עצמם בפני בעלי שררה, אבל נמנעים מלקיים את חובתם. אחד בפה ואחד בלב – ועל כך הם ארורים.

רוב העבירות שמשה מזכיר הן חטאים בתחום החברתי, אך חלק קשורות לפריצות בתחום המיני. יחסים אסורים, ניאוף, ניצול או בגידה לרוב אינם נחשבים לעבירות בספר החוקים. למעט במקרים של שימוש בכוח, לכאורה הם אינם פוגעים באיש. בטח לא כשהם נעשים ב'הסכמה' ומרצון.

אבל, אומר הרב הירש, העובדה שהחטאים החברתיים והמיניים שלובים זה בזה בתורה מעידה שהם שקולים בחומרתם ומזינים זה את זה. בחברה שיש בה פריצות מינית וניאוף, הרמה המוסרית הכללית יורדת. כי להיות אדם מוסרי פירושו לא להיענות לכל גחמה שמתעוררת אצלי. אדם מוסרי מתגבר על הפיתוי לקחת שוחד, לדוגמה, לא בגלל שהיועץ המשפטי יכול לתפוס אותו, אלא רק כי זה לא נכון. כי באמת קשה מאוד להוכיח שוחד, ובשביל לייצר אנשי אמת שסולדים משוחד צריך לייצר אנשים שהם מוסריים באמת.
אנשים שדבקים באמת, גם אם לא יוצא לי ממנה כלום. מתגברים על פיתויים, תאוות ויצרים ובוחרים במעשה הנכון רק מפני שהוא הנכון.

יוצא מכאן שהמפתח לפיתוח אישיות מוסרית עובר בהתגברות על הפיתויים. אדם שמתפתה בתחום אחד – איזו ערובה יש לנו שהוא יצליח להתגבר בתחום אחר?
משה מבקש ללמד שאנשים גדולים באמת הם גדולים לא רק בתחום אחד וצר, אלא מוכשרים בכל מרחבי החיים. אין טוב יותר מחודש אלול כדי לעורר את הכוח הפנימי שלנו – להיות טובים יותר.
שבת שלום!

להצטרפות לסוכרייה לשבת:https://chat.whatsapp.com/H4hGYrecFWn2xSpy6uznl1

Print Friendly, PDF & Email