בספר קהלת יש פסוק שאף פעם לא הבנתי: "טוב לכת אל בית אבל מלכת אל בית משתה". טוב יותר ללכת ל'שבעה' מללכת לחתונה. אנחנו יודעים שקהלת היה קצת מדוכא מהחיים, אבל עד כדי כך?…

חשבתי על זה לא מזמן כשביקרתי בשבעה. מה עושים בשבעה? מדברים על הנפטר. ומה אומרים שם? רק את הדברים הטובים שעשה. זה בסוף מה שנשאר…

אירוע טרגי פוקד את בני ישראל – אהרן הכהן הגדול, מת. התורה מתארת שכל עם ישראל התאבלו עליו, גברים ונשים כאחד. ואילו כשמשה רבנו מת, התאבלו עליו רק הגברים. לכאורה משה חשוב יותר, גדול יותר, מנהיג יותר מאשר אהרן. אז איך זה שדוקא עליו פחות בכו?

המפרשים מסבירים שעם ישראל פשוט אהב יותר את אהרן, "לפי שהיה אהרן רודף שלום ומטיל אהבה בין בעלי מריבה ובין איש לאשתו".

נכון, את משה רבנו אנחנו זוכרים יותר. אבל דוקא אהרן הצליח לגעת יותר בלבבות. וזה מה שנשאר.

שבת שלום!

להצטרפות לסוכריה לשבת:
https://chat.whatsapp.com/H4hGYrecFWn2xSpy6uznl1

Print Friendly, PDF & Email