יוסף הוא בן הזקונים של יעקב, בנה של האשה האהובה והמתה והבן האהוב והמועדף. המדרשים מתארים כי היה דמיון רב בין יעקב ליוסף. כשאשת פוטיםר מפתה, יוסף רואה פתאום את דמות דיוקנו של אביו. יש שרצו לומר כי הוא ראה לראשונה את השתקפותו שלו בחדרה של האשה, ובשל הדמיון הרב ביניהם חשב שזהו בעצם אביו.
אך הדמיון לא היה רק במראה חיצוני. גם יוסף וגם יעקב נשטמין בידי אחיהם. הם גולים מבית הוריהם במשך שנים רבות. ויש עוד נקודה מעניינת – שניהם נפגשים עם דמות מסתורית בדרך למפגש עם האחים.

הסיפור מתחיל כאשר יעקב שולח את יוסף לראות את שלום אחיו. לכאורה, בקשה מוזרה ממי שאחיו שונאים אותו ומתנכלים לו. יוסף יוצא לכיוון שכם, אך לא מוצא אותם. לפתע רואה אותו איש שמזהה כי הוא תועה בדרך. הוא שואל "מה תבקש", ויוסף עונה "את אחי אנכי מבקש, הגישה נא לי איפה הם רועים". האיש משיה כי הם נסעו, ככל הנראה לדותן.

סביר להניח שיוסף פגש עוד כמה אנשים בדרך, אולי עם חלקם גם דיבר ואולי לא. אך מדוע מספרת התורה דווקא על מפגש זה? במה הוא מוסיף לסיפור?

המדרשים מסבירים כי איש זה היה המלאך גבריאל. מעניין – גם יעקב אבינו, לפני המפגש עם עשו, פגש מלאך – "ויוותר יעקב לבדו ויאבק איש עימו עד עלות השחר". גם שם פירשו חכמים שהיה זה מלאך, שרו של עשו.

בסוכרייה לשבת משבוע שעבר הצענו שיעקב בעצם פוגש חלק מעצמו – את אותו דימוי פנימי של עשו השמור אצלו, שרדף אותו במשך כל השנים. עד שלא יגבר עליו, לא יוכל להשתחרר מהמעמסה הרגשית המכבידה עליו.

אם אכן יש דמיון רב בין יעקב ליוסף, נוכל לומר כי המפגש של יוסף עם הדמות הוא אולי גם מפגש עם חלק תת מודע של עצמו. יוסף עומד להישלח למסע ארוך שבו יורחק מביתו, יימכר לעבד, יישב בבית האסורים ואז ישמש כמשנה למלך מצרים. כל אותה עת הוא, וגם האחים, ישאו עימם את אותו אירוע נורא שבו הם התנכרו לו בשעתו הקשה.
בשעה זו שואל האיש, מה תבקש? איזו משאלה אתה רוצה? ויוסף עונה, *את אחי.* זו התשובה העמוקה שמניעה את העלילה – החיפוש אחר קשר אחאות, יחסים משפחתיים תקינים.

משפחתו של אברהם כרתה ברית עם ה', שעברה ליצחק וממנה ליעקב ולצאצאיו. אך ספר בראשית מלמד שוב ושוב כי הברית, לפחות בשלב הזה, אינה כוללת ציווים דתיים כאלה ואחרים אלא צורת חיים מסוימת, *"דרך ה' לעשות צדקה ומשפט".* החיבור המשפחתי הוא מרכיב מהותי מהברית הזו.
"נסעו מזה דותינה", משיב האיש ליוסף, והמדרש אומר – "נסעו מן האחווה". אובדן קשר האחאות והאחדות, שהחל כבר אצל יצחק וישמעאל, המשיך אצל יעקב ועשיו וכעת הגיע למשפחת יעקב, הוא טרגדיה שכולם ישאו במשך עשרים ושתיים שנה, עד למציאתו מחדש של יוסף. רק כאשר יהודה יהיה מוכן למסור את נפשו עבור אחיו יחל השינוי. שינוי זה של מעבר מפירוד לאחדות יגיע לשיאו בימים שלפני מתן תורה – ויחן שם ישראל כנגד ההר – "כעם אחד בלב אחד".

שבת שלום!
דרור יהב


https://youtu.be/0bIpkMPxL7Y

להצטרפות לסוכרייה לשבת: https://chat.whatsapp.com/H4hGYrecFWn2xSpy6uznl1

Print Friendly, PDF & Email