עקדת יצחק היא אחד האירועים המשמעותיים בתולדות עם ישראל, למרות שהוא התרחש בין שני אנשים בלבד: אברהם ויצחק.
כזכור, אברהם התבקש ("קח נא") לקחת את בנו אל אחד ההרים אשר בארץ המוריה ושם להעלותו לעולה. נורא ואיום. הלא אברהם הוא זה שלימד את כל עובדי האלילים במשך שנים ארוכות כי הבורא אינו מעוניין בקרבנות אדם, ועכשיו מה יגיד?

ועוד יותר: אברהם קיבל הבטחה מפורשת שיצחק יהיה היורש המיועד שיזכה לצאצאים ככוכבי השמיים וכחול אשר על שפת הים. אם יצחק יעלה לעולה, מי ימשיך את השושלת?

אבל אברהם מתעלם מכל זה ויוצא לדרך. ביום השלישי הם מתקרבים להר המיועד, ואז נאמר על אברהם "וירא את המקום מרחוק". ספר הזוהר מסביר שהיום השלישי מסמל את הדור השלישי – יעקב, אותו רואה אברהם מרחוק. איך זה יכול להיות? מצד אחד עומד להיות נכד, ומצד שני הם כבר מטפסים בהר אל העקידה…

באופן אינטואיטיבי, אברהם ידע שלא תהיה עקדה. הוא ידע שעומד לצאת דור חדש מיצחק, אך גם ידע שכעת הקול האלוהי שהבטיח לו זאת אומר לו אחרת. איך זה הולך ביחד?
בשכל זה באמת לא הולך, אבל במקום שמעל השכל, באזור המרומם של האמונה, יכולים שני הדברים להתקיים יחד.

אברהם נחשב למאמין הראשון. הוא מלמד אותנו מהי אמונה אמיתית – לא דרך סלולה מראש שבה הכל ברור וידוע, גם לא התעלמות מעימות עם הרבדים הקשים של המציאות. האמונה היא דרגת תודעה גבוהה ביותר שבה כל הקונפליקטים, הסתירות, הבלבולים יכולים להתקיים זה לצד זה בהרמוניה, כל אחד מאיר צד אחר של המציאות. זוהי דרגת התודעה של הנבואה, שאליה יכולים להגיע כל בני ישראל.

הבעל שם טוב אמר שכדי להגיע לדרגה הזו אנו זקוקים להכניס את "אלופו של עולם" – אלוהים – לתוך הדעות הסותרות, לכל מה שנראה לא הגיוני ולא אפשרי. ורק על ידי כוח האמונה שלמעלה מטעם ודעת, של "אין עוד מלבדו" נוכל להגיע לאותה הבנה גבוהה שבה גם הדברים הכי בלתי אפשריים מתגלים כאפשריים ממש.

את השיר המצורף שרו יהודים ברכבות בדרך למחנות המוות בזמן השואה. עד הרגע האחרון הם האמינו ש"אף על פי שיתמהמה, עם כל זה אחכה לו". הם ראו את עשן הכבשנים, אבל גם ידעו שעומד לקום דור חדש של ממשיכים. איך זה הולך ביחד? בשכל זה באמת לא הולך. לכן הם שרו "אני מאמין", כי "נצח ישראל לא ישקר" אפילו בתוך הגיהינום. ועלינו, הדור הממשיך, מוטל ציווי עתיק: להיות אלה שיגרמו לכך לקרות.

שבת שלום!

להצטרפות לקבלת סוכרייה לשבת: https://chat.whatsapp.com/H4hGYrecFWn2xSpy6uznl1

Print Friendly, PDF & Email