שמותיהם של חמשת חומשי תורה ניתנו להם על שם אחת המילים הראשונות הפותחות אותם. בד"כ יש קשר לתוכן הספר – בראשית מתאר את ראשית העולם, במדבר מפרט את קורות נדודי ישראל, דברים הוא אוסף דברים שמוסר משה טרם מותו. אבל מה באה ללמד המילה ויקרא, ואיך היא קשורה לתוכן הספר שעוסק ברובו בקורבנות ובדיני הכהונה?

ולא עוד, אלא שהמילה ויקרא כתובה בתורה עם א' קטנה, כך שבמבט ראשון היא נראית כמו 'ויקר'. "ויקרא אל משה וידבר ה' אליו". יש הבדל עצום במשמעות המילים – ויקר פירושו נקרה, הזדמן, ואילו ויקרא פירושו קריאה מכוונת מתוך רצון. האם ה' קורא למשה או מדבר אליו במקרה?

בסוף פרשת שמות, כשמשה חנך את המשכן, קרה אירוע דרמטי. אחרי כל העבודה שהשקיעו בני ישראל בבניית המשכן מגיע הרגע בו משה, מלווה ברוחו על ידי כל ישראל, אמור להיכנס פנימה לזכות להשראת השכינה. אולם ספר שמות מסתיים בטרגדיה – כבוד ה' מלא את המשכן ומשה אינו יכול להיכנס. מי שאינו ממשיך לקרוא התאה עלול לחשוב שבניית המשכן הייתה לשווא.

מדוע ה' לא מתיר למשה להיכנס? חז"ל אומרים שהא' הקטנה מסמלת שני דברים – הראשון, את ענוותנותו של משה, שהקטין את עצמו. משה זכה לדרגת הנבואה הגבוהה ביותר שזכה לה בן אנוש ובכל זאת לא 'תפס' מעצמו אלא ידע שזו מתנה מלמעלה. השני, הא' מסמלת את הקב"ה, האחד, אלופו של עולם.

האפשרות לקרוא את המילה ויקרא בשני אופנים שונים מלמדת שיש לנו בחירה. "הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים". כשמסתכלים על המציאות אין רואים את התגלות ה'. עולם מלשון העלם. אך התורה מלמדת שהכל תלוי בנקודת המבט: מי שיחפש את המקריות ימצא לה תימוכין, מי שיחפש את ההשגחה ימצא אותה במלוא תפארתה. הבחירה כיצד להסתכל על המציאות היא בידינו – ויקר או ויקרא?
כשאתה בא אל הקודש, אל תבוא עם גאווה. בוא עם ענווה, זכור שלא הכל אתה יודע, חפש את יד ה' במציאות – ותמצא.

שבת שלום
דרור יהב


https://youtu.be/gNftmV5YFVw

להצטרפות לסוכרייה לשבת:https://chat.whatsapp.com/H4hGYrecFWn2xSpy6uznl1

Print Friendly, PDF & Email