בדיחה מספרת שאחרי שמשה שבר את לוחות הברית, היו יהודים שחטפו מהשברים את ה"לא", "לא", "לא", והיו כאלה שחטפו את ה"תרצח", "תגנוב", "תנאף" וכן הלאה…
אך האמת היא שאחרי שהלוחות נשברו הם כבר לא היו לוחות אלא רק שברי לוחות. הלוחות קדושים רק כל עוד הם מחוברים ביחד, כתובים באצבע אלוקים.

אחד האיסורים החמורים ביותר ביהדות הוא עבודה זרה. האיסור מופיע פעמים אינספור בתורה ובספרי הנביאים, אך בא לידי ביטוי מוחשי בעשרת הדיברות שמופיעים במרכז הפרשה: "לא תעשה לך פסל כל תמונה".
מה זו בעצם עבודה זרה? קשה להגדיר. הרב עדין שטיינזלץ מסביר שבאופן עמוק, זהו הרצון להתמסר למשהו אחד, להפריד פרט מסוים מתוך המכלול ולהפוך אותו לעיקר. כשאני לוקח נקודה מסוימת מתוך הכלל ואומר "זו יהדות", באותו רגע הוא נהיה עבודה זרה.

היהדות היא דבר כל כך מורכב, כל כך מרובה פנים וסתירות פנימיות. מצד אחד אסור לעשות פסל ומסכה, ומצד שני בלב המקדש, על ארון הקודש, נמצאים שני כרובים עשויים זהב. מצד אחד "ואהבת את הגר", מצד שני – "לא תחיה כל נשמה". מצד אחד "לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת", מצד שני "וביום השבת שני כבשים בני שנה" נשרפים כליל על המזבח.

התופעה בולטת במיוחד כשמנסים לדרג את המצוות החשובות ביותר: תלמוד תורה? שמירת שבת? אהבת הריע? משפחה? צניעות? ארץ ישראל? תפילה?
כל ניסיון להכריע נכשל מראש. לא כי אף אחד מהם לא מספיק חשוב; דווקא בגלל שכולם יותר מדי חשובים.
החיים עם מערך אינטנסיבי כל כך של ערכים, מצוות ושאיפות יוצרים באופן טבעי רצון להתפשר על דבר אחד ולשים אותו במרכז. אלה אומרים שארץ ישראל הכי חשובה, ואלה שתלמוד תורה, ואלה שמירת שבת, ואלה אהבת הגר, ואלה – אנושיות, ואהבת לרעך כמוך.

האמת היא שכולם צודקים וכולם טועים. היהדות היא הרבה יותר מזה; היא מכלול שאי אפשר לנתק ממנו דבר אחד. נכון, לפעמים יש דברים דחופים שצריכים להתגייס לעשייתם, אבל צריך להיזהר ולשים לב איפה נמצאים הגבולות, אחרת גם אנחנו עלולים לשבור את הלוחות.

להיות יהודי זה קשה כי אני נתבע להתאים את עצמי לניגודים. אך החיים מורכבים מהמתחים הללו. הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו את המכלול – "בכל לבבך" – של שמחה ועצב, קיצוניות ומתינות, של פורים ותשעה באב, שגם נרקוד וגם נזחל על ארבע – ושהכל יקרה ביחד, ולפעמים אפילו בו זמנית.

לא קל להיות יהודי, אבל זה אפשרי… וכל פעם שקול פנימי מבקש ממני להעמיד הכל על דבר אחד, עלי לדעת שזהו הניחוח המפתה של עבודה זרה, ולברוח.

שבת שלום!


https://youtu.be/Onijit1N7lo

להצטרפות לסוכרייה לשבת:https://chat.whatsapp.com/H4hGYrecFWn2xSpy6uznl1

Print Friendly, PDF & Email