מדי שבוע שרים בקבלת שבת משפט שלא תמיד נותנים עליו את הדעת: "שמור וזכור בדיבור אחד, השמיענו אל המיוחד". הפיוט לכה דודי מאת ר' שלמה אלקבץ ממחיש את הקושי שמתעורר כשמגלים שבעשרת הדיברות, המופיעים בספר שמות, מופיע הדיבר "זכור את יום השבת לקדשו", ואילו בפרשתנו הם מופיעים בנוסח "שמור את יום השבת לקדשו".
מתעוררת דילמה – מה בדיוק נאמר בסיני? זכור, שמור או שניהם?

כבר חז"ל נדרשו לשאלה זו, וסיפקו הסבר מעניין: "זכור ושמור שניהם נאמרו לענין אחד, מה שאי אפשר לפה לדבר ומה שאי אפשר לאוזן לשמוע" (מכילתא). כלומר, זה באמת לא יתכן שנאמרו בו זמנית שני דברים שונים. אך חז"ל לא פותרים את הבעיה אלא להיפך, רק מחריפים אותה כשהם מוסיפים עוד כמה דוגמאות של ציוויים סותרים: על השבת נאמר "מחלליה מות יומת", ומצד שני במקדש מדליקים אש ומקריבים קרבנות גם בשבת. נאסר ללבוש שעטנז (עירוב של צמר ופשתן), ומצד שני אלה בדיוק החומרים שמהם עשויים בגדי הכהן הגדול… איך מתיישבות הסתירות האלה יחד?

המדרש מצטט פסוק מרתק: "אחת דִבֵּר אלקים, שתים זו שמעתי". אלוהים דיבר דיבור אחד, אבל כשהוא חודר לתודעה האנושית הוא מתפצל לשניים – ולעתים הרבה יותר – קולות שונים. הדיבור של אלוהים הוא בספרה אינסופית, שכוללת רבדים שונים ולעתים אף מנוגדים. לכן אלוהים מתגלה לעתים כדיין ולעתים כאב רחום, לעתים כמלך רודן ולעתים כבעל אוהב.

אך ריבוי הקולות הללו נתפס כסתירה רק בתודעה האנושית המוגבלת; אצל אלוהים זה ביטוי לאחדות של ריבוי הגוונים והמימדים האלוקיים. (תורת הקוונטים, אגב, מסבירה בדיוק כך את המציאות – העולם הוא אוסף של הסתברויות אינסופיות כמעט, ורק התודעה של האדם גורמת למציאות 'לקרוס' לתוך אפשרות אחת מני רבות).

הרב קוק כתב: "המחשבות השונות אינן סותרות זו את זו בעצם, הכל אינו כי אם התגלות אחדותית המתראה בניצוצות שונים… הגודל, הרוחב, הגובה, העומק, העליוניות, ההתנוצצות, ההתחדשות, הפוריות, הזרמיות… כל אלה בכל גודלם, אינם באמת כי אם נקודה זורחת אחת, נקודת ההויה, נטף של ניצוץ אלוהי".

הסתירות מתקיימות רק ברובד הלוגי, המוגבל לכללי הגיון אנושי. בהגיון האלוקי הן אינן סתירות, אלא משתלבות יחד בהרמוניה אחת – "זכור ושמור בדיבור אחד", שמלמד כי אצל אלוהים – כל ההפכים מתחברים.

שבת שלום
דרור יהב

להצטרפות לקבוצת סוכרייה לשבת: https://chat.whatsapp.com/H4hGYrecFWn2xSpy6uznl1

 

Print Friendly, PDF & Email