פרשת השבוע, פרשת נשא, היא הפרשה הארוכה בתורה: 176 פסוקים. גם הפרק הארוך ביותר בתהלים, פרק קי"ט, כולל 176 פסוקים. וגם המסכת הארוכה ביותר בתלמוד, בבא בתרא, כוללת 176 דפים. צירוף מקרים?…
מה שעוד יותר מיוחד הוא ששלושת הספרים האלה מתחברים ביניהם השנה: השבת נקרא את פרשת נשא, ולמחרת –בחג השבועות –נחגוג את קבלת התורה, גם זו שבכתב וגם זו שבעל פה, שהתלמוד הוא המרכיב העיקרי שלה. וכמובן, יום פטירתו של דוד המלך, מחבר ספר תהילים, הוא בחג השבועות…. כמה יפה.

אבל הפעם אני רוצה לספר לכם משהו מיוחד שריגש אותי מאוד.
יורם אטינגר כיהן בעבר כשגריר ישראל בארה"ב. וכך הוא מספר:

"בביקורי הראשון בגבעת הקפיטול, מושב הקונגרס האמריקאי, ראיתי את פסלו של משה רבנו ניצב מול כס היושב ראש. הוא מוקף ב-22 פסליםנוספים,שיחדיו קרויים 'מעניקי החוק לאנושות'. אבל כל שאר ה-22 הם בפרופיל, ואילו משה הוא היחיד שמסתכל קדימה. שאלתי את אוצר התערוכה: מה נשתנה הפסל הזה מכל הפסלים?
התגובה היתה מענינת: אתה יהודי מישראל. אינך שמשה רבנו הוא המקור לערכי החוק והמוסר של כל האנושות, וכל שאר מעניקי החוק הם רק פועל יוצא של מורשתו של משה רבנו?

"חוצים מהקונגרס כביש קטן לבנין בית המשפט העליון, ונכנסים לאולם המרכזי. וראה זה פלא: מעל מושב תשעת השופטים העליונים, בתקרה, מי נמצא שם? משה רבנו, מחזיק את לוחות הברית.
לידי עמד השוטר שהשגיח על הסדר באולם בית המשפט –ואני מדגיש שזה היה שוטר, לא מדריך תיירים ולא הכומר הראשי – סליחה אדוני, מה משה רבנו שלי עושה פה אצלכם? והשוטר ענה לי בטבעיות: סליחה אדוני, כך אנחנו מביעים את הערכתנו לתשתית של המשפט האמריקאי.
הרגשתי מבוכה לשמע אותה תגובה של שוטר אמריקאי, וחשבתי לעצמי: מתי אזכה לשמוע תשובה דומה בבית המשפט בירושלים, ואולי גם בכנסת ישראל…"

מתישהו גם אנחנו נבין מה שהאמריקאים כבר הבינו מזמן…

שבת שלום!

לרפואת הילד החמוד אלעזר ישראל אליהו בן רויטל, שיחזור כבר הביתה במהרה

להצטרפות (קבוצה שקטה): https://chat.whatsapp.com/H4hGYrecFWn2xSpy6uznl1

Print Friendly, PDF & Email