פרשת 'כי תשא' מספרת על חטא עגל הזהב שעשו בני ישראל, שבעקבותיו משה שובר את לוחות הברית. לאחר דין ודברים, תגובתו לאירוע היא התרחקות מן המחנה: *"ומשה יקח את האוהל ונטה לו מחוץ למחנה וקרא לו אוהל מועד. והיה כל מבקש ה' יצא אל אוהל מועד אל מחוץ למחנה".* מעתה, מי שרוצה אותו – יתאמץ ויצא אליו.

להתבודדות של משה היתה מגמה כפולה: להתרחק ולהתקרב. להתרחק – מן הדברים שמסיחים את הדעת, מהטרדות בענייני העולם ומאנשים שמפריעים להתרכז במשמעות. להתקרב – ממקום עדין יותר, זה אל זה מחדש. כמו שאומר רבי נחמן: עיקר ההתרחקות היא ההתקרבות.

ההתבודדות הפכה למגפה עולמית. הקורונה מאלצת אותנו להתרחק: אסור להתחבק, אסור ללחוץ יד, יש פחות ופחות שיחות פנים אל פנים. בהתחלה נאסרו אירועים המוניים, אחר כך כאלה עם 2000 משתתפים, עכשיו עומדים על מקסימום מאה. היא מבודדת אותנו זה מזה, איש איש בחדרו ובביתו.

התפיסה היהודית אומרת שכשצרות מופיעות, אסור לומר ש'מקרה הוא'. תמיד יש סיבה עמוקה, רוחנית, שמניעה תופעות גשמיות. בדרך כלל יש קשר בין הגורם להשפעה שלו כך שאם רוצים להבין מה צריך לתקן, צריך לבדוק טוב מה התוצאה.
הקורונה היא נגיף עולמי, אבל מקובלנו שכאשר יורדת צרה לעולם תמיד יש איזשהו קשר לעם ישראל, שהרי "בשביל התורה ובשביל ישראל נברא העולם".

במקרה שלנו, הפירוד בין איש לחברו מעיד על החטא – חטא הפירוד. אנחנו אחרי שלוש מערכות בחירות כואבות, מלוכלכות, מפלגות. כבר יותר משנה שאין כאן ממשלה – לא בגלל חוסר התאמה אלא בגלל החרמה, ואיש לא מוכן לשבת עם השני. רק השבוע קראנו כיצד המן מתאר את עם ישראל לאחשוורוש: "עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים". ככה אנחנו נראים מבחוץ.
ה' אומר לנו: לא רוצים לשבת יחד? רוצים להיות כל אחד לעצמו? אין בעיה. אני אראה לכם איך כל אחד לעצמו, אבל עד הסוף…

אז מה הפתרון? לתקן את המרחק. להרגיש שוב קרובים זה לזה. למחוק את ההשמצות. לסלוח. לראות טוב באחרים, במיוחד באלו שאני לא מסכים איתם. להתמקד ברוח ולשכוח קצת את הגוף. לכבות את החדשות כמה שעות. להוסיף אחדות, להרבות אהבה. לחשוב על אלוהים ולדבר איתו. להרבות בנתינה. לא לתת לבידוד להרחיק אותנו זה מזה. ללמוד תורה. להתחבר מחדש למה שקושר בינינו. להתחבר שוב לשבת.

כשהלב יתוקן – איננו יודעים לומר כיצד, גם הגוף יתוקן. הגוף של כל העולם כולו, שליבו – ירושלים.

שבת שלום!


https://youtu.be/7z_oQ62foZk

להצטרפות לסוכרייה לשבת: https://chat.whatsapp.com/H4hGYrecFWn2xSpy6uznl1

Print Friendly, PDF & Email